Výmena / vrátenie / reklamácia

Dokumenty na stiahnutie:

Vrátenie tovaru: Odstúpenie od zmluvy

Výmena tovaru: Výmena tovaru

Reklamačný formulár: Reklamačný formulár

 

Vrátenie tovaru:

Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu ako spotrebiteľ (nie ako právnická osoba, SZČO), má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tovar je povinný vrátiť predávajúcemu do 14 dní od dátumu doručenia tovaru a to priamo na adresu predávajúceho: Orlové 148, 017 01 Považská Bystrica (tovar musí byť zaslaný na adresu spoločnosti, nie na adresu pošty). Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou.

Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, nepoužitý, neznečistený a v pôvodnom obale. Pôvodný obal nemôže byť poškodený a znehodnotený.

Formulár na vrátenie tovaru: Odstúpenie od zmluvy

 

Výmena tovaru:

Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu ako spotrebiteľ (nie ako právnická osoba, SZČO), má právo na výmenu tovaru. Tovar je povinný vrátiť predávajúcemu do 14 dní od dátumu doručenia tovaru a to priamo na adresu predávajúceho: Orlové 148, 017 01 Považská Bystrica (tovar musí byť zaslaný na adresu spoločnosti, nie na adresu pošty). Kupujúci znáša náklady spojené s výmenou tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou.

Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, nepoužitý, neznečistený a v pôvodnom obale. Pôvodný obal nemôže byť poškodený a znehodnotený.

Pri výmene tovaru a teda následnom posielaní sa účtuje poplatok za prepravu 4,90€.

Formulár na výmenu tovaru: Výmena tovaru

 

Reklamácia tovaru:

V prípade výskytu vady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu. Reklamovaný tovar môže kupujúci priniesť osobne alebo zaslať na adresu spoločnosti: Orlové 148, 017 01 Považská Bystrica (tovar musí byť zaslaný na adresu spoločnosti, nie na adresu pošty).

K reklamácii je potrebné predkladať obuv zbavenú všetkých nečistôt, najlepšie v pôvodnej krabici označenej kódom modelu. Dodávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie obuvi k reklamačnému konaniu, ak nebude spĺňať zásady všeobecnej hygieny.

Reklamačný formulár: Reklamačný formulár

 

Viac o vrátení, výmene alebo reklamácii tovaru sa dočítate v našich obchodných podmienkach: https://www.adet.sk/obchodne-podmienky/